%}
Product is toevoegd aan je verlanglijstje Bekijk je verlanglijstje
Product is verwijderd van je verlanglijstje Bekijk je verlanglijstje

Toegevoegd aan winkelmandje

Privacy en cookie policy

In deze GDPR policy wordt er een afspraak gemaakt tussen enerzijds "Neverland.be" een onderneming van Hobby Neverland BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brugge onder nummer 518960193 en BTWnr 0518.960.193. -"Afnemer" en de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van Neverland.be.

Artikel 1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Hobby Neverland BV verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hier vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoon/gsmnummer en emailadres. 
Hobby Neverland BV heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, doch is dit niet controleerbaar op het internet. Ook verwerkt Verbrugghe Neverland geen gevoelige informatie. Onder gevoelige informatie wordt verstaan: gezondheidsgegevens, juridische gegevens, genetische gegevens of psychosociale gegevens zoals seksuele geaardheid, ras, politieke of religieuze opvattingen

Artikel 2. Waarom wij die gegevens nodig hebben en wat wij hiermee doen!
Eerst en vooral verwerkt Hobby Neverland BV deze gegevens voor het afhandelen van je bestelling en eventuele korting voor je klantenkaart. Hieronder valt bijvoorbeeld:
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen contacteren (mail of telefonisch) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Denk maar aan het opbellen/verwittigen indien er een bestelling is binnengekomen.
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Hobby Neverland BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Daarnaast gebruiken we deze gegevens ook om je een betere dienstverlening aan te bieden. Hieronder valt bijvoorbeeld: 
- Hobby Neverland BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, waarbij u te allen tijde zich kunt uitschrijven vanonder op de nieuwsbrief
 
Artikel 3. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Hobby Neverland BV zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn 10 jaar, minimaal bepaald volgens het belgische rechtssysteem. U hebt echter altijd het recht om je uit te schrijven op onze nieuwsbrief en/of onze reclame.

Artikel 4. Delen wij jouw gegevens met anderen? 
Hobby Neverland BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verbrugghe Neverland BVBA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Denk hierbij maar aan het betaalplatform, onze websitebeheerder en ons boekhoudpakket.
 
Artikel 5. In kaart brengen van jouw websitebezoek
Hobby Neverland BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Artikel 6. Wil jij jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account online op onze website. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@neverland.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Verbrugghe Neverland BVBA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via: Website: www.neverland.be, Telefoonnummer: 003250323972 Bedrijfsadres: Blankenbergse Steenweg 186, 8000 Brugge

Artikel 7. Beveiliging
Hobby Neverland BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@neverland.be